Helseøkonomi - Norge kommer bra ut i europeisk sammenligning

Resultater fra EuroHOPE-prosjektet er et viktig grunnlag for å kunne sammenligne behandlingsutfall ved sykehus og kostnader mellom land.

Spesialnummer av tidsskriftet Health Economics: Health Economics/volume 24/supplement 2

Forskerne har sammenlignet fem utvalgte sykdommer, men metoden kan brukes til flere sammenligninger i fremtiden.

Norge ligger bra an med lav dødelighet, spesielt ved behandling av hjerteinfarkt og for nyfødte under 1500 gram. Slike sammenligninger kan brukes til å se på hva land kan gjøre bedre og hvilke behandlingsopplegg som gir bra utfall og best mulig ressursbruk.

Det er i dag ikke et felles system for å registrere ressursbruk og utfall av behandling mellom land, forskerne har derfor gjort en stor jobb med å lage en system hvor det er mulig å sammenligne.

En utfordring er for eksempel at noen land kun registrerer dersom pasient dør på sykehuset og ikke etter at pasient har blitt utskrevet. I Norge har forskerne koblet norsk pasientregister med dødsårsaksregisteret for å se om pasientene lever 30 dager eller 1 år etter behandling.

60 millioner sykehusinnleggelser, hvor 11 millioner er fra Norge, er datagrunnlaget for forskningen.

Ler mer som resultatene på engelsk.

Publisert 4. des. 2015 15:57 - Sist endret 4. des. 2015 15:57