2005

Sist endret 4. feb. 2014 09:42 av anbjork@uio.no

Cand. med. Anne-Cathrine Braarud Næss ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk etikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Etiske problemstillinger i den akuttmedisinske hverdagen.

Sist endret 4. feb. 2014 09:42 av anbjork@uio.no

MD Asma ElSony ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (IASAM) vil forsvare sin avhandling for graden : The Burden of HIV Co-infection to Health Services in Sudan

Sist endret 4. feb. 2014 09:47 av anbjork@uio.no

Cand. san. Britt Karin Stuge ved Institutt for sykepleie og helsefag, Seksjon for helsefag vil forsvare sin avhandling for graden : Physical therapy for pregnancy-related pelvic girdle pain. Underlying principles and effect of treatment.

Sist endret 4. feb. 2014 09:41 av anbjork@uio.no

Cand. med. Eelco Boonstra ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): Quality aspects of diagnosing, prescribing and dispensing in primary health care in Botswana.

Sist endret 4. feb. 2014 09:43 av anbjork@uio.no

MSc Elisabeth Svensson ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiological Studies of Colorectal Cancer - Early Life Conditions and Later Risk

Sist endret 4. feb. 2014 09:42 av anbjork@uio.no

MPhil MD Elizabeth Mukuze Mbizvo ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Women's reproductive health and HIV: seizing the opportunity

Sist endret 4. feb. 2014 09:42 av anbjork@uio.no

Kandidat i sykepleievitenskap Grethe Eilertsen ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Seksjon for sykepleievitenskap vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): "Alt er som før, men ingenting er som det var." Gamle kvinners opplevelser av livet etter hjerneslag.

Sist endret 4. feb. 2014 09:41 av anbjork@uio.no

Kandidat i sykepleievitenskap Ingela Berggren ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Seksjon for sykepleievitenskap vil forsvare sin avhandling for graden : Ethics in clinical nursing supervision - An analysis of fundamental ethical issues of the influence of clinical nursing supervision, with special reference to ethical decision making

Sist endret 4. feb. 2014 09:43 av anbjork@uio.no

Cand. med. Jolanta Roessink ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): 50-Hz Magnetic Fields, Light at Night and Risk of Breast Cancer

Sist endret 4. feb. 2014 09:42 av anbjork@uio.no

Master of public health MB, MS Peter M. Bradley ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): How to teach evidence-based practice? Two theory-based interventions and a systematic literature review.

Sist endret 4. feb. 2014 09:43 av anbjork@uio.no

Cand. san. Sigrid Østensjø ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Seksjon for helsefag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Functioning and disability in young children with cerebral palsy. A study of everyday activities and the influence of motor impairments