2006

Sist endret 4. feb. 2014 09:44 av anbjork@uio.no

Kandidat i sykepleievitenskap Ellen Karine Grov ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Primary caregivers of cancer patients in late palliative phase - aspects of their quality of life and caregiver reaction