Disputas: Rikke Helene Moe - Revmatologi

M.Sc. Rikke Helene Moe ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical Aspects of Hand Osteoarthritis - Non-pharmacological management, clinical assessment and disease impact.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Krysia Dziedzic, Primary Care Sciences Research Centre, Keele University, Keele, Staffordshire, Storbritannia
2. opponent: Forskningsleder Cornelia van den Ende, Sint Maartenskliniek, Njimegen, Nederland
3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Nordsletten, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tillmann Uhlig, Ortopedisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fysioterapeut og forsker Rikke Helene Moe har undersøkt kunnskapsgrunnlaget for behandling av mennesker med håndartrose, hvordan håndfunksjon kan måles og hvordan sykdommen påvirker mennesker med artrose.
Artrose er en av de hyppigste muskel-skjelett sykdommene, og en av de vanligste årsakene til smerte og funksjonsproblemer i befolkningen. I sin avhandling: ”Clinical aspects of hand osteoarthritis - non-pharmacological management, clinical assessment and disease impact” viser Rikke Helene Moe at det er svært få kliniske studier som har undersøkt effekten av ikke-medikamentelle tiltak. Kunnskapsoversikten viser at trening og informasjon om artrose kan bedre funksjon og at å bruke salve som inneholder capsaicin også kan redusere smertene.
I doktorgradsarbeidet ble to instrumenter som er utviklet for å måle håndfunksjon ved håndartrose evaluert. Begge instrumentene viste gode måleegenskaper og kan brukes til å undersøke håndfunksjon og evaluere effekt av behandling i fremtiden. 
Sykdomspåvirkningen hos pasienter med håndartrose ble sammenliknet med hofte, kne og generalisert artrose. Pasientene hadde en betydelig sykdomspåvirkning uavhengig av hvor artrosen var lokalisert: de hadde mye smerter, i gjennomsnitt to andre sykdommer og i tillegg symptomer på emosjonelt stress. Pasienter med håndartrose har også ofte betydelige plager med smerter og funksjonsproblemer i hofte og kne, og omvendt, pasienter med artrose i underekstremitetene har ofte betydelige plager med hendene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 4. apr. 2013 14:44 - Sist endret 9. apr. 2013 10:17