Prøveforelesning: Rikke Helene Moe

M.Sc. Rikke Helene Moe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Patient education, a topic of increasing importance?

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 4. apr. 2013 14:43