Disputas: Kåre Moen - Samfunnsmedisin

Cand.med Kåre Moen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Same-Sex Attracted Men in Dar es Salaam 30 Years Into the HIV Epidemic.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Research Professor Jeffrey Weeks, Institute for Social Science Research, Faculty of Arts and Human Sciences, London South Bank University, London,UK

Førsteamanuensis Elise Klouman, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø

Professor Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo

Leder av disputas

Professor Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Anne-Lise Middelthon, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo

Sammendrag

Cand. med. Kåre Moens etnografiske feltarbeid blant og sammen med sammekjønnstiltrukne menn i Dar es Salaam er det første forskningsarbeidet i sitt slag fra Tanzania. Studien bygger på deltakende observasjon og dialogiske intervjuer over en periode på 15 måneder. I tillegg er historiske kilder som har omhandlet relasjoner mellom tanzanianske menn blitt kartlagt.

Moens avhandling undersøker hvordan forhold mellom menn forstås, struktureres og praktiseres i dagens Dar es Salaam; kartlegger historiske representasjoner av slike forhold i Tanzania; og utforsker hvordan menn som er tiltrukket av andre menn reflekterer over og samtaler om sex og hiv, beskytter seg mot hivsmitte, og balanserer og forhandler mellom ulike diskurser og hensyn i et spenningsfelt hvor kroppslige praksiser kan være kilde til nytelse og engstelse; helse og uhelse.

Sammekjønnsseksuelle menn har i stor grad vært fraværende som målgruppe for, og partnere i, hivrelatert forsknings- og folkehelsearbeid i Afrika. Denne studien har hatt som mål å bidra til ny kunnskap om livene til slike menn, og til etablering av kunnskapspraksiser som kan befordre partnerskap med befolkningsgruppen de utgjør. Studien er gjennomført i samarbeid med Muhimbili-universitet i Dar es Salaam.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland


 

Publisert 11. feb. 2013 12:23 - Sist endret 18. feb. 2013 09:18