Prøveforelesning: Kåre Moen

Cand.med. Kåre Moen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: To what extent can the patterns of life of same sex attracted men be related to wider family and gender structures in east Africa?

Disputasen

Se disputasen

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 11. feb. 2013 12:23 - Sist endret 18. feb. 2013 09:18