Disputas: Hilde Wøien - Sykepleievitenskap

Cand.san. Hilde Wøien ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (doctor philosophiae): The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ingrid Egerod, København universitetssykehus, Rigshospitalet, København, Danmark

2. opponent: Professor Hans Flaatten, Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Professor Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

 

Leder av disputas

Professor Astrid Klopstad Wahl, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Veileder

Professor Ida Torunn Bjørk, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Behandles smerter og ubehag hos intensivpasienter tilfredsstillende?

Kritisk syke pasienter opplever smerte og ubehag i forbindelse med intensivbehandling. Forvirringstilstander oppstår hyppig og kan føre til komplikasjoner, forlenget intensivopphold og økt dødelighet.

Sykepleier og forsker Hilde Wøien har studert utfordringene helsepersonell har når smerter, ubehag og forvirring skal vurderes og behandles hos kritisk syke pasienter.

Hun kartla i 2007 smertelindring og sedasjonspraksis ved 54 norske intensivavdelinger. Leger og sykepleiere karakteriserte praksis som uorganisert. Vurdering av smerte, ubehag og forvirring var ikke rutine. I tillegg rapporterte de en uro for bivirkninger ved bruk av smertestillende og bedøvende og avslappende medikamenter (sedasjon).

I tråd med internasjonale retningslinjer innførte Wøien i 2009 godkjente metoder for vurdering av smerte, sedasjon og forvirring ved to intensivavdelinger. Trenet helsepersonell tok metodene i bruk og 139 pasienter inngikk i en studie. Pasientenes smertenivå ble dokumentert som lavt, men 30 % av pasientene var dypt sedert under hele intensivoppholdet. 23% av pasientene hadde klare forvirringstilstander. Metodene for vurdering ble ikke brukt så ofte som anbefalt, og reflekterer et fortsatt behov for fokus på målretting og systematikk i vurdering og behandling. Til slutt utførte Wøien fokusgruppeintervju med sykepleiere. De erfarte at systematisk vurdering bidro til økt kontroll på pasientens smerte, ubehag og behov for sedasjon. Samtidig ble personlig kunnskap vektlagt som viktig i sykepleievurderingen.

Intensivpasienter kan tjene på at sykepleiere og leger arbeider mer systematisk med selve smertebehandlingen og fokuserer på mindre bruk av sedasjon. Det oppstår færre komplikasjoner hos pasienter der det er medisinsk forsvarlig å være våken eller lettere bedøvet, enn hos de som holdes dypt sovende. Våkne pasienter kan selv kommunisere smerte og ubehag, og forvirringstilstander kan lettere oppdages.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland


 

Publisert 19. apr. 2013 16:27