Prøveforelesning: Hilde Wøien

Cand.san. Hilde Wøien ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske problemstillinger i forbindelse med intensivsedasjon.

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 19. apr. 2013 16:26