Disputas: Bente Hamnes - Helsefag

M.sc. Bente Hamnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Self-Management Programme for Patients with Rheumatic Diseases. Exploring Expectations and Measuring Outcomes

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Barbro Arvidsson, Sektionen för Hälsa o Samhälle, Högskolan i Halmstad, Sverige
  • 2. opponent: Professor Bjørg Karlsen, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Bautz-Holter, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kåre Birger Hagen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykepleier og forsker Bente Hamnes har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at personer med leddgikt og fibromyalgi som skulle delta på en ukes lærings- og mestringsprogram (self-management programme) for revmatikere, var motiverte og hadde store forventninger til oppholdet. Evaluering av effekt hos personer med fibromyalgi som hadde deltatt i programmet, viste en liten effekt på mestring og ingen effekt på emosjonelt stress, funksjon og troen på å mestre smerte og symptomer.

Å leve med kronisk revmatisk sykdom innebærer for mange utfordringer i hverdagen som de ønsker hjelp til å mestre. Dette programmet omfatter deltakelse i gruppe i en uke for personer med samme diagnose og er et supplement til annen medisinsk behandling. Gjennom tverrfaglig undervisning, veiledning, aktiviteter, øvelser og gruppesamtaler fokuseres det på mestring av sykdom og dagligliv.

Avhandlingen omfatter tre artikler hvor den først er dybdeintervju om pasienters forventninger til lærings- og mestringsprogrammet. Den andre artikkelen omhandler oversetting, validering og testing av spørreskjemaet Effective Musculoskeletal Consumer Scale (EC-17). Den tredje artikkelen er en randomisert kontrollert studie av effekt av lærings- og mestringsprogrammet hvor deltakerne tilfeldig ble fordelt til å delta i programmet umiddelbart eller stå på venteliste i minst åtte måneder. I denne studien ble spørreskjemaet EC-17 ble brukt.

Basert på resultatene av doktorgradsarbeidet anbefales det at programmet justeres i samsvar med deltakernes forventninger og at det gjennomføres en ny studie hvor en undersøker effekt av programmet på kort og lang sikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 14. mars 2014 10:40 - Sist endret 18. mars 2014 13:27