Prøveforelesning: Bente Hamnes

M.sc. Bente Hamnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi et kritisk blikk på begrepet "self-management". Relater dette til dagens helseutfordringer og legg vekt på forskningsmessige og helsepedagogiske implikasjoner av disse utfordringene.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 14. mars 2014 13:04 - Sist endret 13. mars 2019 11:09