Disputas: Silje Halvorsen Sveaas - Fysioterapi

M.Sc. Silje Halvorsen Sveaas ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Physical fitness, disease activity and cardiovascular health in patients with ankylosing spondylitis.

Silje Halvorsen Sveaas

Silje Halvorsen Sveaas. Foto: UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jorunn L. Helbostad, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
  • 2. opponent: Overlege Sverre Mæhlum, Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI), Oslo.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øyvind Molberg, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Hanne Dagfinrud, Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 
 

Sammendrag

Pasienter med revmatisk inflammatorisk ryggsykdom (spondyloartritt) bør anbefales å trene kondisjon- og styrketrening for å forebygge komorbiditet. Også pasienter som er i en aktiv fase av sykdommen kan trene høyintensivt uten at det øker sykdomsaktiviteten. Dette er noen av hovedfunnene i doktorgradsavhandlingen til fysioterapeut og forsker Silje Halvorsen Sveaas.

Fysioterapi med veiledet trening er en viktig del av behandlingen for pasienter med spondyloartritt. Tradisjonelt har det vært fokus på bevegelighetstrening, og man har vært bekymret for at høyintensiv trening vil kunne øke sykdomsaktiviteten. I dag er det dokumentert at pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom har en høy risiko for hjerte- og karsykdom, og dette bør tas inn i vurderingen når man gir treningsanbefalinger til disse pasientene.

I sin avhandling «Physical fitness, disease activity and cardiovascular health» har Silje Halvorsen Sveaas og medarbeidere undersøkt fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 150 pasienter med spondyloartritt og 130 kontrollpersoner. Hun fant at pasientene i gjennomsnitt hadde redusert kondisjon sammenlignet med kontrollpersonene, og at de som hadde god kondisjon hadde mindre risiko for hjerte- og karsykdom og lavere nivå av betennelse. For kontrollpersonene var god kondisjon assosiert med lavt blodtrykk og høyere nivåer av det gode kolesterolet, men slik sammenheng fant man ikke hos spondyloartritt-pasientene. Dette tyder på at andre faktorer, som f. eks sykdommen i seg selv og/eller medisineringen av denne har større betydning for blodtrykk og kolesterol hos denne pasientgruppen. En randomisert, kontrollert pilotstudie viste at pasienter som trente kondisjon- og styrketrening i 12 uker hadde positive effekter på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og hjerte- og kar risikofaktorer som arteriell stivhet, kondisjon og fettprosent. Funnene er basert på studier som er gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 18. nov. 2014 08:04 - Sist endret 21. nov. 2014 13:11