Prøveforelesning: Silje Halvorsen Sveaas

M.Sc. Silje Halvorsen Sveaas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Den vitenskapelige evidens for fysioterapi ved aksial spondylartritt: - implikasjoner for klinisk praksis".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 18. nov. 2014 07:46 - Sist endret 13. mars 2019 11:26