Disputas: Yang Zong - Epidemiology

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Asthma and Lung Function among Children Living in Tibet

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ernst Omenaas, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Global Health Consultant Tun Myint, Department of Epidemiology, University of Public Health, Myanmar
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin O. Rosvold, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dag Hofoss, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Nafstad, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

De siste tjue årene har barns luftveisplager fått tiltagende oppmerksomhet i de fleste land. En viktig årsak til dette er det økende antall rapporter fra forskjellige deler av verden om hyppigere forekomst av barneastma. Tibet er et av de stedene hvor barns luftveishelse, inkludert forekomst av astma og barns generelle lungefunksjon, har vært viet lite oppmerksomhet.

Målene for denne avhandlingen har vært å identifisere og evaluere eksisterende rapporter (på engelsk og kinesisk) om forekomsten av astma blant barn i Tibet og Kina, å vurdere forekomsten av astma i landlige strøk med internasjonale standardiserte metoder for datainnsamling, samt å undersøke lungefunksjonen i grupper av barn av forskjellig herkomst som lever på varierende høyder i Tibet.

Et systematisk litteratursøk av PubMed og China National Knowledge Infrastructure (CNKI) databaser har vært gjennomført, hvorfra 74 artikler som omhandler astmaforekomst hos barn fra 0-14 år ble inkludert. Livstidprevalensen av astma varierte mellom 1.1% i Tibet og 11.0% i Hong Kong i studier basert på retningslinjene til International Study of Astma and Allergies in Children (ISAAC). Astmaforekomsten var 3% eller lavere i de fleste artikler  basert på kinesiske diagnostiske kriterier. Den laveste ble funnet i Tibet.

Dette er den første undersøkelsen av astma og astma symptomer blant barn som er basert på befolkningen i det landlige Tibet og av lungefunksjonen til barn i alderen 9-10 år i landlige og urbane strøk i Tibet. En tverrsnitts-studie ble utført blant 2026 barn i alderen 12-14 år i to landlige distrikter. Tibetanske barn som bodde i distriktene rapporterte lavere prevalens av astma og astmarelaterte symptomer sammenlignet med det en har funnet i mange vestlige land. Undersøkelsen av lungefunksjonen viste at tilpasset FVC og FEV1 var høyere hos tibetanske barn som lever på 4,300m sammenlignet med Tibetanske barn som lever på 3,700m. De sistnevnte hadde høyere FVC og FEV1 verdier enn Han-kinesiske barn som var fastboende på samme høyde. En mulig forklaring av disse resultatene kan være kulturelle og genetiske faktorer involvert i tilpasning til høyde over lang tid.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

 

 

 

Publisert 12. mars 2014 14:39 - Sist endret 14. mars 2014 13:38