Prøveforelesning: Yang Zong

M.Phil. Yang Zong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis, treatment and prevention of asthma. Priorities in developing countries.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 12. mars 2014 14:44 - Sist endret 13. mars 2019 12:18