Disputas: Bianba - Epidemiologi

M.phil. Bianba ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Exercise capacity and physical growth in native Tibetan and Han Chinese children living at high altitude. Cross-sectional studies of 9-10-year-old native Tibetan and Han Chinese children living at 3,700 m (Lhasa) and native Tibetan living at 4,300 m (Tingri) in Tibet

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Xia Wan, Institute of Basic Medical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing, Kina
  • 2. opponent: Professor Colin Boreham, Institute for Sport and Health, University College Dublin, Irland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Heidi Fjeld, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Espen Bjertness, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Å være bosatt i store høyder er en helseutfordring for både innfødte og innvandrere i Tibet, på grunn av røft klima og eksponering for hypobar hypoksi. Tibetanerne har lengst historie med bosetning i store høyder, cirka 22.000 år, mens han-kinesiske innvandrere har bodd i Tibet i kun en-tre generasjoner. Det er utført få studier av fysiologiske aspekter ved barns evne til å utfolde seg fysisk og bo på ulike høyder, og mellom befolkninger med ulikt opphav.

I tre tverrsnittsundersøkelser av 9-10 år gamle barn var målene  å undersøke forskjeller i arbeidskapasitet mellom tibetanske barn og Han-kinesiske innvandrerbarn som lever på 3700 moh, og tibetanske barn som bor på to forskjellige høyder (3700 og 4300 moh); å kartlegge forekomsten av redusert vekst (stunting) og hvordan stunting påvirkes av å bo i ulike høyde og å ha ulikt opphav.

Vi utviklet nye ligninger for prediksjon av arbeidskapasiteten hos tibetanske og Han-kinesiske barn, og vi fant at tibetanere som lever på 3700 moh hadde en statistisk signifikant høyere arbeidsskapasitet enn både han-kinesere på samme bostedshøyde og tibetanere på 4.300 moh. Forekomsten av undervekt var 30-37% i Tingri (4300 moh), signifikant høyere enn i blant tibetanere og han-kinesere i Lhasa (3700 moh). Prevalensen av stunting var hele 50% hos tibetanerne i Tingri, og nær null i de andre gruppene. I logistisk regresjonsanalyser, førte inklusjon av sosioøkonomisk status og diett ikke til vesentlig endret assosiasjon (total effekt) (OR = 3,3; 95% CI1.1-10.3) mellom opphav og stunting. Inklusjon av diett endret heller ikke sammenhengen mellom bostedshøyde og stunting (total effekt) (OR = 101,3; 37.1-276.4).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud


 

Publisert 16. mars 2015 14:31 - Sist endret 17. mars 2015 11:02