Prøveforelesning: Bianba

M.phil. Bianba ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health intervention strategy for youth living at high altitude

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 16. mars 2015 14:31 - Sist endret 9. feb. 2022 12:42