Disputas: Øyvind Holme - Epidemiologi og gastroenterologi

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Antoni Castells, Universitat de Barcelona, Catalonia, Spania
  • 2. opponent: Assistant Professor Heiko Pohl, VA Medical Center, Vermont , USA
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Adjunct Professor Jeanette Magnus, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tom Hemming Karlsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Michael Bretthauer, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Screening reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft

Lege og forsker Øyvind Holme har funnet at screening reduserer død og forekomst av tykktarmskreft.

Tykktarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Årlig får nesten 4000 nordmenn sykdommen, og 1600 dør. Tarmkreft utvikles fra polypper, som er godartede utvekster i tarmslinhinnen. Ved forebyggende undersøkelse (screening) med tarmkikkert kan man finne og fjerne polyppene og dermed redusere forekomst og død av tarmkreft.

I sin avhandling "Flexible sigmoidoscopy screening for colorectal cancer" har Øyvind Holme og medarbeidere vist at man ved en enkel tarmkikkert undersøkelse av den nederste delen av tykktarmen reduserer forekomst av tarmkreft med 20% og dødelighet av tarmkreft med 27%. Mer enn 20 000 personer fra Oslo og Telemark i alderen 50-64 år ble invitert til å delta i studien i perioden 1999-2001 og fulgt opp til og med 2011. Personer helt nede i 50-års alder hadde effekt av undersøkelsen.

I Norge er det ikke noe landsomfattende tilbud til befolkningen om screening for tarmkreft, i motsetning til de fleste andre andre vestlige land. Funnene fra studien er viktige for norske helsepolitikere når man skal avgjøre om også nordmenn skal tilbys forebyggende undersøkelse for tarmkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 18. mai 2015 14:28 - Sist endret 19. mai 2015 14:25