Prøveforelesning: Øyvind Holme

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 18. mai 2015 14:31 - Sist endret 11. feb. 2022 13:28