Disputas: Vladimir Kuznetsov - Social Psychiatry, Public Health

MD Vladimir Kuznetsov ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alcohol and tuberculosis: A mixed methods study from North-West Russia.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Vladimir Shoukhov, Department of Infectious Diseases and Public Health,  State University of Medicine & Dentistry, Moskva, Russland
  2. opponent: Professor Katarina Hjelm, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jørgen Gustav Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universtetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Olaf Gjerløw Aasland, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunnar Bjune, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hovedmålet med dette arbeidet var å utforske og beskrive sammenhengen mellom alkoholproblemer og TB blant tuberkulosepasienter i Arkhangelsk, Russland. Funnene i avhandlingen er basert på feltarbeid, inkludert dybdeintervjuer og fokusgruppediskusjoner med tuberkulosepasienter og leger i Arkhangelsk (2009-2013). Kvantitative data ble hentet  fra tverrsnittsundersøkelse av pasientenes spørreskjemaer, fra medisinske journaler (2005-2011) og epidemiologiske data fra statlige statistiske etater i Arkhangelsk, Vologda og Murmansk (1975-2010).

Vi fant ut at diagnosen TB var forsinket for pasienter i Arkhangelsk fordi de var overveldet av håpløshet. Pasientene unngikk helsevesenet, neglisjerte sin egen tilstand eller valgte selvbehandling. Bare opplevelsen av å være i livsfare var tilstrekkelig motivasjon for dem å søke medisinsk hjelp. De skylte på livssituasjonen, det administrative systemet og helsepersonellet. Det var ingen tro på at de selv kunne ordne opp, og dette preget også forholdet til familie, arbeid og sosiale forhold. Alkoholbruk forsterket denne egenopplevelsen. Pasientene viste en passiv holdning og følelser av manglende evne til å endre noe i livet, for å få arbeid, eller for å søke om uføretrygd. De ble "fanget" i de to onde sirkler. Pasientene ved å ikke ta kontakt med helsevesenet, og helsevesenet ved å skylde på manglende resurser. Videre fant vi betydelige sammenhenger mellom forekomsten av TB og forekomsten av alkohol psykoser.

Det er nødvendig å redusere alkoholforbruket i Arkhangelsk både ved preventive tiltak og behandling av alkoholmisbruk. Det bør vurderes å igangsette screening for TB blant alkoholmisbrukere i helsesystemet. Befolkningen trenger også mer informasjon om symptomer på TB, hvordan sykdommen smitter, hvordan den utvikler seg, kan forebygges og helbredes. TB-tjenester bør unngå arbeidsrelaterte barrierer for å søke medisinsk hjelp. Helsepersonellet trenger også kunnskapspåfyll, og særlig på kommunikasjonen med pasientene. Screeningprogrammer for TB bør intensiveres for å avsløre tuberkulosepasienter tidligere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 4. mai 2015 10:11 - Sist endret 4. mai 2015 12:48