Prøveforelesning: Vladimir Kuznetsov

MD Vladimir Kuznetsov ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Alcohol consumption in Russia: characteristics, social determinants, prevention and treatment options.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 4. mai 2015 10:11