Disputas: Magnus Løberg - Epidemiologi

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prevention and early detection of colorectal cancer - A study of epidemiological methods to evaluate cancer screening and surveillance

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor David Ransohoff, University of Northern Carolina, School of Medicine, USA
  • 2. opponent: Direktør Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Grete S. Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ole Trond Berg, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Mette Kalager, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Magnus Løberg har funnet at screening for tarmkreft med tarmkikkert reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft. Behovet for kontrollundersøkelser av personer med unormale funn ved screening er også mindre enn man tidligere trodde.

Tarmkreft (kreft i tykktarm og endetarm) rammer årlig mer enn 3600 personer i Norge, og nesten halvparten av disse dør av sykdommen. Screening for tarmkreft er innført i flere land. Ved screening undersøkes friske mennesker uten symptomer. Målet er å oppdage kreft tidlig, og å fjerne forstadiene til kreft slik at kreft ikke utvikles. Dermed håper man å redusere både forekomst og dødelighet av sykdommen.

Artikkel 1: I NORCCAP studien ble 100.000 tilfeldige kvinner og menn i alderen 50 til 64 år valgt ut fra Folkeregisteret. Mellom 1999 og 2001 ble 21.000 av dem ble invitert til en screeningundersøkelse med tarmkikkert, mens resten fikk ingen tilbud. Etter 11 års oppfølging fant vi 20% lavere forekomst og 27% lavere dødelighet av tykktarmskreft i gruppen som ble invitert til screening enn i gruppen som ikke ble invitert.

Artikkel 2: Ved tarmkikkertundersøkelser får en del pasienter fjernet små utvekster på slimhinnen, såkalte adenomer. De fleste adenomene er ufarlige, men en liten andel kan utvikles til kreft hvis de ikke fjernes. Vi undersøkte risikoen for tarmkreft hos mer enn 40.000 norske pasienter som hadde fått fjernet adenomer. Etter inntil 19 års oppfølging hadde disse pasientene lik risiko for å dø av tarmkreft som den norske befolkningen som helhet. Pasienter med høyrisiko adenomer hadde 16% høyere risiko for å dø av tarmkreft, mens pasienter med lavrisiko adenomer hadde 25% lavere risiko for å dø av tarmkreft.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 6. jan. 2015 14:48 - Sist endret 9. jan. 2015 14:57