Prøveforelesning: Magnus Løberg

Cand.med. Magnus Løberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Colon cancer screening and surveillance in 2020: What are the most important challenges, and how do we address them?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 6. jan. 2015 14:50 - Sist endret 13. mars 2019 10:51