Disputas: Karin Magnusson - Epidemiologi, revmatologi

M.Sc. Karin Magnusson ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hand osteoarthritis, pain and body weight – associations and potential mechanisms.

Portrett av Karin Magnusson

Karin Magnusson. Foto: UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor George Peat, Arthritis Research UK Primary Care Centre, Research Institute for Primary Care and Health Sciences, Keele University, England.
  2. opponent: Professor Helgi Jonsson, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Island
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jens Ivar Brox, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kåre Birger Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fysioterapeut og forsker Karin Magnusson studerte faktorer av betydning for smerter ved håndartrose og sammenhengen mellom overvekt og håndartrose. Hun fant at livstilsykdommen diabetes og smerter i flere kroppsdeler var av betydning for grad av smerter ved artrose i hendene. Overvektige personer hadde ikke økt risiko for utvikling av den hyppig forekommende leddsykdommen, for dårligere prognose eller for verre håndsmerter.

Det finnes foreløpig ingen medikamenter som kan kurere artrose, og det er derfor ekstra viktig å studere risikofaktorer for smerter og dårligere prognose slik at leddsykdommen kan forebygges. Magnusson og medarbeidere brukte data fra to ulike undersøkelser i sitt arbeid. I en befolkningsstudie som startet i 1990 ble totalt 630 personer fra Ullensaker kommune undersøkt for håndartrose på Diakonhjemmet sykehus i 2010. I tillegg ble 103 pasienter med etablert håndartrose som behandles på Diakonhjemmet sykehus fulgt over 7 år.  Det var ingen sammenheng mellom høyere kroppsvekt og forekomsten av håndartrose eller dårligere prognose av håndartrose, men forskerne fant at håndartrosepasienter med diabetes hadde mer uttalte håndsmerter sammenlignet med pasienter uten diabetes.

Sammenhengen mellom diabetes og smerte var sterkest i gruppen med erosiv håndartrose, det vil si en alvorlig form for håndartrose. De som hadde generaliserte kroppssmerter hadde naturlig nok også mer håndsmerter, mens det var en svakere sammenheng mellom graden av røntgenforandringer i fingerleddene og graden av håndsmerter i hvile og aktivitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 6. mars 2015 10:54