Prøveforelesning: Karin Magnusson

M.Sc. Karin Magnusson ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Secondary data analysis: a brief overview.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 6. mars 2015 10:55