Disputas: Oddveig Birkeflet - Diagnostisering

M.Sc. Oddveig Birkeflet ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Acupuncture Diagnoses and Treatement Reccomendations for Infertile and Fertile Women».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Arne Johan Norheim, UiT – Norges arktiske universitet, NAFKAM
  • 2. opponent: Professor Dag Hofoss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Péter Fedorcsák, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Anne Moen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Instituttleder og professor Nina Køpke Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag      

Akupunkturdiagnoser og infertilitet

Akupunktur brukes blant annet til å behandle barnløshet hos kvinner. Behandlingen er individuell basert på en personlig diagnose, som er et prinsipp i Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). Resultatene i en ny avhandling viser at det er store variasjoner i hvordan diagnoser settes, og hvilke behandlingsvalg som gjøres. Uoverensstemmelser og variasjon innenfor TKM diagnoser kan svekke den individuelle tilpassede behandlingen.

Oddveig Birkeflet og medarbeidere har undersøkt påliteligheten av TKM diagnoser og behandlingsforslag i forbindelse med barnløshet hos kvinner. To akupunktører diagnostiserte 54 kvinner, 30 infertile og 24 fertile/fruktbare. Fra disse ble det trukket et utvalg for videre undersøkelse på 25 kvinner. Beskrivelse av kvinnenes symptomer ble sendt til åtte akupunktører for diagnostisering.

Forskerne fant utstrakt variasjon og liten grad av overenstemmelse mellom akupunktørene med hensyn til hvilke TKM diagnoser som ble satt. Dette gjaldt både for infertile og hos fertile kvinner.

Resultatene indikerer at akupunktørene følger sin egen prosess for å stille diagnoser, selv om de har tilsvarende utdanning. I tillegg varierte det hvordan akupunktører tolket symptomer og tegn. Det samme symptomet ble brukt noen ganger, og andre ganger ikke, for å sette en bestemt diagnose. Valg av akupunkturpunkter varierte og det var liten grad av enighet om behandling.

I fagbøker om akupunktur står det at åtte spesifikke TKM diagnoser er forbundet med kvinnelig infertilitet. I undersøkelsen fant forskerne ut at dette ikke stemmer med praksis. Kun tre av disse diagnosene; Nyre Yang Underskudd, Qi og Blood Stagnasjon og Kulde forekom hyppigst hos de infertile, mens to av dem; Nyre Yin Underskudd og Damp, forekom hyppigst hos de som var fruktbare.

For mer informasjon     

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 25. aug. 2016 15:54 - Sist endret 25. aug. 2016 15:54