Prøveforelesning: Oddveig Birkeflet

M.Sc. Oddveig Birkeflet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Evidensbasert gjennomgang av akupunktur i kvinnehelse».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.       

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 25. aug. 2016 15:54 - Sist endret 25. aug. 2016 15:54