Disputas: Annette Kristiansen - Kunnskapsbasert praksis

MD Annette Kristiansen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Dissemination and Adaption Strategies Customized for Trustworthy Clinical Practice Guidelines Using the GRADE Framework».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jako S. Burgers, Department Guideline Developement and Research, Dutch College of General Prctioners, Utrecht, Nederland
  • 2. opponent: Professor Bert Aertgeerts, Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Leuven, Belgia
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Karen Jenum, Avdeling for allemnnmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder                                                                                

Professor Johny Kongerud, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Hovedveileder

Førsteamanuensis Per Olav Vandvik, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I februar 2012 publiserte det internasjonalt anerkjente tidsskriftet CHEST sin retningslinje Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th edition, American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (AT9 heretter). AT9 er en internasjonalt ledende retningslinje som tar for seg et bredt sykdomsspekter inkludert hjerteinfarkt, hjerteflimmer, slag og forebygging av blodpropp hos gravide og pasienter innlagt på sykehus. Siden forrige versjon publisert i 2008 brukte 128 klinikere og ledende forskere to år på å oppdatere anbefalingene.

Ingen i verden bør duplisere arbeidet som har blitt utført i AT9, ikke minst fordi det er svært krevende å lage gode, kunnskapsbaserte retningslinjer, både mht. kompetanse og tid. Samtidig er det nødvendig med nasjonal og lokal tilpasning for å sikre at anbefalingene er relevante og enklest mulig å ta i bruk. I forbindelse med lanseringen av AT9 tok Norsk Selskap for Trombose og Hemostase, en spesialforeningen underlagt Legeforening, på seg oppdraget med å oversette og tilpasse AT9 for norske pasienter og klinikere.

I avhandlingen Dissemination and adaptation strategies customized for trustworthy practice guidelines using the GRADE framework har Annette Kristiansen og medarbeidere utviklet et nytt rammeverk for å skreddersy anbefalinger for lokalt bruk.  Rammeverket er ment å forsikre at prosessen med å tilpasse anbefalinger utføres strukturert og ikke kun tar hensyn til den best tilgjengelige forskningsdokumentasjonen, men også ivaretar pasientens ønsker. Videre har forskningsgruppen utviklet og testet en mer dynamisk og brukervennlig presentasjonsløsning til det tradisjonelle PDF-formatet. Den norske retningslinjen følger oppdaterte, internasjonale kvalitetsstandarder for troverdige retningslinjer. Retningslinjen inneholder 250 anbefalinger, er fritt tilgjengelig på nett og kan også leses i en smarttelefontilpasset versjon. Den vil bli oppdatert i løpet av 2016.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 22. aug. 2016 10:21 - Sist endret 29. aug. 2016 13:59