Prøveforelesning: Annette Kristiansen

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 22. aug. 2016 10:19 - Sist endret 22. aug. 2016 10:21