Disputas: Marie Helene Ursin - Fysioterapi og helsevitenskap

Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Balance and Mobility after Stroke and Transient Ischemic Attack. Associations with stroke severity, physical activity and cognitive impairment.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Katharina Sunnerhagen, Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
  • 2. opponent: Forsker Hanne Ellekjær, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Frank Becker, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Knut Engedal, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Astrid Bergland, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Gangvaner har positiv innvirkning på funksjon etter hjerneslag og balanseevne kan tidlig avsløre risiko for å utvikle hukommelsessvikt og demens viser ny forskning gjennomført av fysioterapeut Marie Helene Ursin. Deltagere som  gjennomførte gåturer med varighet av mer enn en halv time hadde signifikant bedre resultat på alle funksjonsmålene (ganghastighet, balanse og selvstendighet i dagliglivets funksjoner). I avhandlingen ”Balance and mobility after stroke and transient ischemic attack. Associations with stroke severity, physical activity and cognitive impairment” har Ursin og medarbeidere fulgt deltagerne i en periode over et år og undersøkt risikopopulasjon for nedsatt funksjonsnivå samt klinisk viktige sammenhenger mellom fysisk og kognitiv funksjon.

Studien er gjennomført ved Bærum sykehus og det ble innhentet sosiale og medisinske opplysninger, undersøkt gangvaner, balanse, gangfunksjon, kognitiv funksjon og avhengighet i dagliglivets funksjoner. Resultatene gir ny kunnskap om balanse og mobilitet i akuttfasen etter hjerneslag og viser videre at over halvparten fikk kognitiv svikt et år etter hjerneslaget. Studien viser at balanseevnen varierer i forhold til type hjerneslag og at menn, yngre og samboende hadde best resultat. Balansetestene kompletterte hverandre og deltagere med et godt resultat på testene hadde signifikant mindre risiko for kognitiv svikt og demens etter hjerneslaget.

Avhandlingen støtter Helsedirektoratets anbefaling om fysisk aktivitet som varer mer enn en halv time daglig og foreslår relativt enkle, rimelige undersøkelser for å identifisere de som er i risikogruppe for demenssykdom. Resultatene viser at mange har risiko for å utvikle demens etter hjerneslag og at fysioterapeuter kan bidra til å identifisere disse i en tidlig fase. Avhandlingen inneholder 3 artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 16:23 - Sist endret 27. mai 2016 16:24