Prøveforelesning: Marie Helene Ursin

Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kartlegging av balanse hos slagpasienter og eldre - hvorfor og hvordan?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 27. mai 2016 16:23 - Sist endret 27. mai 2016 16:24