Disputas: Kristin Engh Førde – Medisinsk antropologi

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India".

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Chancellor's Professor Charis Thompson, Department of Gender and Women Studies, University of California, Berkeley
  • 2. opponent: Professor Charlotte Kroløkke, Institut for kulturvidenskaber, Syddansk universitet
  • 3. medlem av bedømmesleskomiteen: Professor emeritus Dag Brusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Heidi Fjeld, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

I årene 2007-2015 reiste par og enslige til India fra land over hele verden for å få barn ved hjelp av surrogati. Indiske kvinner ble betalt for å unnfange, bære fram og føde barn som hun senere sa fra seg alle rettigheter til, til fordel for de såkalte intenderte foreldrene, som var ufrivillige barnløse heterofile par, homofile par eller enslige menn. I en ny doktoravhandling diskuterer medisinsk antropolog Kristin Engh Førde de sosiale forbindelsene som oppsto – og ikke oppsto – gjennom slike transnasjonale surrogati-arrangementer, som spant over ikke bare stor geografisk avstand, men også over stor sosioøkonomisk ulikhet og kulturelle og språklige barrierer.

Avhandlingen er basert på et langvarig feltarbeid, både i Mumbai, India og i Skandinavia. Førde har møtt både indiske surrogater og vestlige intenderte foreldre og studert deres respektive motiver, valg, erfaringer med og refleksjoner rundt surrogati. Basert på funnene fra feltarbeidet utfordrer Førde forståelsen av surrogati som en ren ”vinn-vinn”-utveksling mellom likeverdige partnere med sammenfallende interesser. Samtidig problematiserer hun en overforenklet forestilling om surrogati som ”utnytting”, der de indiske surrogatene framstilles som viljeløse ofre, og de intenderte foreldrene som ”utnyttere” uten tanke for annet enn sitt eget ønske om barn ”for enhver pris”.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. feb. 2017 17:11 - Sist endret 8. feb. 2017 14:44