Prøveforelesning: Kristin Engh Førde

MA Kristin Engh Førde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "How does transnational surrogacy show that kinship is still a relevant topic of study in the contemporary world?"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. feb. 2017 17:11 - Sist endret 7. feb. 2017 09:24