Disputas: Odd Martin Vallersnes – Allmennmedisin

Cand.med. Odd Martin Vallersnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Acute poisoning by substance abuse in Oslo: Epidemology, outpatient treatement, and follow up»

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Steinar Hunskår, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Kai Knudsen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Vigdis Vindenes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jan Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Rusmiddelforgiftninger på legevakt

En enkel og systematisk undersøkelse av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakt viste seg å være god nok til å fange opp pasienter med farlige forgiftninger eller andre akutte tilstander, men bedre oppfølgingsrutiner bør på plass.

I sin avhandling Acute poisoning by substances of abuse in Oslo: epidemiology, outpatient treatment, and follow-up fant Odd Martin Vallersnes og medarbeidere at mindre enn én prosent av pasientene kom tilbake til legevakt eller sykehus med behov for ytterligere behandling av den samme forgiftningen eller på grunn av tilleggstilstander som ikke hadde blitt oppdaget. Ingen pasienter døde av uoppdagede tilstander. Imidlertid kom en av ti pasienter tilbake innen en uke med en ny rusmiddelforgiftning.

Antallet forgiftninger som behandles ved Legevakten i Oslo øker. Særlig øker antallet forgiftninger med alkohol, amfetamin og GHB. Av totalt 3000 forgiftninger ble en av fem innlagt i sykehus. Resten ble ferdigbehandlet ved Legevakten.

Nesten alle pasientene som ble henvist til spesialisthelsetjenesten etter forgiftningen, møtte opp. Kun ti prosent ble henvist. At så mange møter opp, tyder på at rusmiddelforgiftningen er en viktig anledning for pasienten til å ta tak i sine rusproblemer.

En fjerdedel av pasientene var hos fastlegen den første måneden etter forgiftningen. Blant pasientene som ble rådet til å kontakte fastlegen, gjorde halvparten dette. Kun fire prosent fikk et slikt råd.

Mange av de alkoholforgiftede er ungdommer og unge voksne som ender helgefylla med behandling på Legevakten. Markant flere unge ble henvist til videre oppfølging etter at Legevakten i Oslo startet et eget tiltak for unge pasienter med rusmiddelforgiftning. Siden 2010 får pasienter opp til 23 års alder en samtale med en sosionom når de våkner opp. I tillegg følges de opp med en telefonsamtale i løpet av et par uker. Økningen i henvisninger var størst til psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk. I tillegg ble flere fulgte opp av Barnevernet.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 6. jan. 2017 15:04 - Sist endret 13. jan. 2017 13:52