Prøveforelesning: Odd Martin Vallersnes

Cand.med. Odd Martin Vallersnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Nye psykoaktive stoffer ved forgiftninger på legevakten: Forekomst, klinikk, laboratoriediagnostikk og behandling»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. jan. 2017 15:04 - Sist endret 6. jan. 2017 15:04