Disputas: Christin Wiegels Waage

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institutt for helse og  samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «The postpartum period. A window of opportunity to reduce ethnic differences in women's Health»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Reasearch Director Riitts Luoto, Department of Health Sciences, University of Tampere, Finland
  • 2. opponent: Professor Inger Thune, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Per Olav Vandvik, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Karen Jenum Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Vegard Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Store etniske helse forskjeller blant kvinner etter fødsel

I sitt doktorgradsarbeid har Christin W Waage og medarbeidere undersøkt gravide kvinner i Groruddalen i Oslo og funnet at kvinner fra Øst Europa og Midt Østen har høyere gjennomsnittlig vektøkning i svangerskapet sammenlignet med kvinner fra Vest Europa. De fant også at kvinner fra Sør Asia, Midt Østen og Afrika hadde en høyere vekt etter fødselen sammenlignet med vekt før graviditeten, og at svangerskapet hadde en mer ugunstig effekt på blodtrykket fra tidlig i svangerskapet til etter fødsel hos ikke-Europeiske enn hos Europeiske kvinner. En større andel av kvinnene i de etniske minoritetsgruppene hadde forhøyet langtidsblodsukker etter fødselen sammenlignet med vestlige kvinner. Mange, men langt fra alle med forhøyet langtidsblodsukker etter fødselen hadde hatt svangerskapsdiabetes.

Målet med doktorgradsarbeidet har vært å undersøke etniske forskjeller i risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer blant kvinner 14 uker etter fødsel, og endringer fra tidlig i svangerskapet i; vektøkning i svangerskapet, vekt etter fødsel, blodtrykks forandringer fra tidlig i svangerskapet til etter fødsel og langtidsblodsukker etter fødsel.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. jan. 2017 11:24 - Sist endret 20. jan. 2017 16:38