Prøveforelesning: Christin Wiegels Waage

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institute og Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy: Do current guidelines reflect best current evidence and provide trustworthy recommendations?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. jan. 2017 11:23 - Sist endret 13. jan. 2017 11:23