Disputas: Aung Soe Htet

M.Phil. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Prevalence of selected risk factors for non-communicable diseases among 25-74-year-old citizens of the Yangon Region, Myanmar: Urban-rural differences and changes from 2004 to 2014

Foto: Chaw Su

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Researcher Tun Myint, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University
  • Andreopponent: Seniorforsker Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder og professor Nina Køpke Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ikke-smittsomme sykdommer (NCDs) er den viktigste årsaken til global dødelighet og morbiditet. Målene med avhandlingen er å sammenligne forekomsten og trender i NCD-risikofaktorer mellom urbane og rurale områder i Yangon, Myanmar, ved hjelp av tverrsnittstudier fra 2004 og 2014, og å undersøke assosiasjoner mellom utvalgte NCD-risikofaktorer. Vi fant at utbredelsen av atferdsfaktorer var høyere i rurale- enn urbane områder, mens forekomsten av metabolske risikofaktorer var høyere i byområder. Utbredelsen av hypertensjon økte fra 27% i 2004 til 35% i 2014 med en samtidig økning i kjent hypertensjon fra 19% til 28%. Behandling- og kontrollert hypertensjon var lave og endret seg ikke fra 2004 til 2014. Urban befolkning, som utgjør 70% av den totale befolkningen i Yangon-regionen, hadde en signifikant høyere 10-års risiko for koronar hjertesykdom på 28% enn den rurale befolkningen (23%). Hypertensjon var signifikant forbundet med alder, alkoholforbruk, overvekt og diabetes i både 2004 og 2014. Total kolesterol var signifikant forbundet med urbant- sammenlignet med ruralt bosted blant menn, men ikke blant kvinner. Den pågående demografiske transisjon og rural-urban migrasjon kombinert med en økning i NCD-risikofaktorer vil føre til en NCD-epidemi i Myanmar, med mindre effektive nasjonale forebyggende programmer implementeres.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. apr. 2018 15:48 - Sist endret 16. apr. 2018 17:28