Prøveforelesning: Aung Soe Htet

M.Sc. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The epidemiological transition and challenges for non-communicable disease prevention in developing and developed countries».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 4. apr. 2018 15:48 - Sist endret 4. apr. 2018 15:48