Disputas: Isabelle Sylvie Budin Ljøsne

M.A. Isabelle Sylvie Budin Ljøsne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (Ph.d.): «Bringing personalized medicine to people».

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Eric Meslin, President and CEO, Council of Canadian Academies
  • Andreopponent: Professor Effy Vayena, Institute of Translational Medicine, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
  • Leder av komiteen: Professor Emeritus Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kari Nyheim Solbrække, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan Helge Solbakk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Persontilpasset medisin til folket

Mange økonomiske, organisatoriske, juridiske, etiske og samfunnsmessige utfordringer kan forhindre pasientenes tilgang til persontilpasset medisin.

Persontilpasset medisin (PM) har som formal å finne forebygging og behandling som er tilpasset pasientens biologiske og genetiske egenskaper. I sin avhandling Bringing personalized medicine to people har Isabelle Budin Ljøsne og medarbeidere undersøkt hva forskere og representanter fra pasientorganisasjoner ser på som mulige utfordringer som kan forhindre pasienters tilgang til PM. De har også sett på hva pasienter og borgere forventes å gjøre for å oppnå persontilpasset medisin, og diskutert om disse forventningene er realistiske.

De fant at forskerne ofte ikke har nok ressurser til å informere deltakerne om deres individuelle genetiske forskningsresultater, noe som gjør at resultatene ikke så lett kan tas i bruk i helsetjenesten for å gi bedre behandling. De fant også at forskerne ofte er i behov av bedre løsninger for å kommunisere med forskningsdeltakerne og for å innhente samtykke til bruk av genetisk informasjon i forskning- og behandlingsøyemed.

Representantene fra pasientorganisasjoner fryktet at tilgangen til «persontilpassede» medisiner, som ofte er veldig dyre, vil bli forbeholdt de rike. De mente at både helsepersonell og pasienter ikke har godt nok kunnskap om genetikk og at mange pasienter hverken kan eller vil ta mer ansvar for egen helse. Dette kan være problematisk under en PM-tilnærming som stiller større krav til at pasientene tar ansvar for egen helse.

Forskerne og representantene fra pasientorganisasjoner anbefalte at det utvikles harmoniserte retningslinjer for å informere forskningsdeltakere om deres genetiske resultater, og at man sikrer en bærekraftig og rettferdig finansiering av PM. De så også et behov for økt opplæring om genetikk blant pasienter og helsepersonell og at det utvikles dynamiske samtykkeprosedyrer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. apr. 2018 11:00 - Sist endret 16. apr. 2018 10:38