Prøveforelesning: Isabelle Sylvie Budin

M.A. Isabelle Sylvie Budin Ljøsne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Personalized Medicine: Ethical and Policy Challenges».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. apr. 2018 10:59 - Sist endret 23. apr. 2018 15:37