Disputas: Gunhild Alvik Nyborg - Allmennmedisin

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kristina Johnell, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institut, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Sabine Ruths, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Geir Selbæk, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Atle Fretheim, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Mette Brekke, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Eldre mennesker har ofte flere sykdommer samtidig og utviklingen innen farmakologien gir stadig nye behandlingsmuligheter. Samtidig har eldre en økt risiko for bivirkninger av medisinbruk, fordi kroppen gjennomgår fysiologiske endringer når den eldes. Medisinering av eldre er derfor et komplekst felt. I sin avhandling Inappropriate Medication Use in the Elderly – A Modern Epidemic, som utgår fra Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, har Gunhild Alvik Nyborg og medarbeidere avdekket et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge, både blant de som bor hjemme og i sykehjem.

I arbeidet inngår en konsensusundersøkelse blant 49 norske leger og farmasøyter, som resulterte i et nytt sett med kriterier for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem, NORGEP-NH-kriteriene. Potensielt uhensiktsmessige legemidler er medisiner som innebærer ekstra høy risiko for plager på grunn av bivirkninger eller interaksjoner med andre legemidler.

I tillegg gjorde man en landsomfattende undersøkelse av legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre. Til slutt undersøkte forskerne omfanget av uheldig legemiddelbruk, og konsekvenser av dette, hos sykehjemsbeboere i Vestfold.

Forskerne fant at 35% av de hjemmeboende eldre og 44% av beboerne i de undersøkte sykehjemmene brukte minst ett legemiddel, eller en kombinasjon av legemidler, som man kan karakterisere som potensielt uheldig. Kvinner hadde høyere risiko for å bruke potensielt skadelige legemidler enn menn. Bruken av psykotrope medisiner, det vil si legemidler som påvirker hjernens funksjon, var omfattende. Ca. 15% av sykehjemsbeboerne brukte tre eller flere ulike psykotrope legemidler samtidig, og denne gruppen hadde økt risiko for fall i forløpet av en akutt infeksjon eller dehydreringsepisode.

Omfanget av uheldig legemiddelforskrivning hos eldre er så stort at det kan karakteriseres som en helserisiko i seg selv. Resultatene viser at dette er et felt som må prioriteres, også i sykehjemssektoren.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 08:39 - Sist endret 5. jan. 2018 08:39