Prøveforelesning: Gunhild Alvik Nyborg

Cand.med. Gunhild Alvik Nyborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Treatment of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: potential benefit and risk.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:05 - Sist endret 5. jan. 2018 09:05