Disputas: Dina Mohamd Sami Khalifa - Epidemiologi

MD. Dina Mohamd Sami Khalifa ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Screening, prevalence, and associated risk factors for postnatal depression among Sudanese women.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus John Cox, Keele University, Cheltenham Gloucestershire, United Kingdom
  • 2. opponent: Senior Consultant Signe Karin Dørheim, Sandnes DPS Poliklinikk, Stavanger
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Suraj Thapa, Division of Mental Health and Addiction, Institute of Clinical Health, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Edvard Hauff, Enhet for voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Lars Lien, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fødselsdepresjon kan påvirke mors tilknytning og omsorg for barnet. Depresjon hos mor kan påvirke barnet både på kort og lang sikt. Ubehandlet depresjon kan påvirke og forårsake problemer for hele familien. Fødselsdepresjon er en vanlig tilstand blant kvinner i hele verden. Det er viktig å vite omfanget av dette problemet blant sudanske mødre.

 I denne avhandlingen har Dina Mohamd Sami undersøkt forekomst og hvordan identifisere fødselsdepresjon hos barselkvinner i Sudan. Hun testet et screeningsverktøy (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS), og hun undersøkte også hvilke faktorer som gjør at noen mødre har større risiko for å bli deprimerte etter fødselen.

Hun fant EPDS er et godt instrument for å identifisere kvinner med depresjonssymptomer, og hun fant mødre som hadde depresjonssymptomer både tre og åtte måneder etter fødselen. Yngre mødre og mødre som rapporterte om vold i hjemmet hadde en høyere risiko for være deprimerte. Mødre som full ammet sitt barn i 3 måneder og mødre som tok vitaminer regelmessig i graviditeten rapportere færre depresjonssymptomer.

Denne studiens resultater viser at fødselsdepresjon også er vanlig blant sudanske mødre, og at noen mødre har større risiko enn andre. Deprimerte mødre kan behandles hvis de blir identifisert og får en behandlingsplan med tilstrekkelig oppfølging.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 13:57 - Sist endret 7. mars 2018 08:49