Prøveforelesning: Dina Mohamd Sami Khalifa

MD. Dina Mohamd Sami Khalifa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Consequences of domestic violence for the mental health of women and infants in Low and Middle Income Countries.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. feb. 2018 13:57 - Sist endret 1. mars 2018 09:21