Velkommen til Iversenseminaret!

Professor Tor Iversen fyller 70 år denne høsten. Vi inviterer til et seminar for å feire Tor sitt omfattende bidrag til helseøkonomisk forskning og undervisning.

Bilde av Tor Iversen

Foto: UiO

Nettskjema for påmelding


Tor Iversen har gjennom sin karriere vært en sentral person i oppbyggingen av et helseøkonomisk forskningsmiljø i Norge og Norden. I sin forskning har han bidratt til å etablere ny kunnskap på områder som finansiering av fastleger, sykehjem og sykehus, ventetider, sosial kapital og komparativ analyser av kostnader og kvalitet i de nordiske land. Tor har ledet flere store  forskningsprosjekter og har i en årrekke undervist og veiledet studenter i helseøkonomi.

Program

09:30 Velkommen 
Eli Feiring 

09:35 Fagbyggeren og "intraprenøren" Tor Iversen: Hvordan det hele startet
Ole Berg

09:55  Det er mye penger i de gamle
Henning Øien

10:05 Er begrepet bærekraftig velferdsstat bærekraftig? 
Kalle Moene 

10:25 Vi planlegger for eldrebølgen, men kommunene opplever en "yngrebølge" av pleietrengende 
Trond Tjerbo

10:35  Sykdomsspesifikke helsetjenestekostnader
Jonas Kinge

10:45 Pause 

11:05 Fastlegeordningen
Maren Skaset, HOD.

11:15 Fastlegers karrierevarighet
Geir Godager

11:25 Kan teamarbeid løse fastlegekrisen 
Erik Magnus Sæther

11:35 Sosial kapital 
Eline Aas 

11:45 Tor Iversen har ordet

12:00 Lunsj

 

Kontakt: Kristi Brinkmann Lenander

Arrangør

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Publisert 2. sep. 2022 11:55 - Sist endret 19. sep. 2022 13:06