2022

Tidligere

Foto av hovedbygningen til Sundvolden Hotel
Tid og sted: 21. nov. 2022 10:0022. nov. 2022 15:30, Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Etter to års pause på grunn av pandemien kan de helseøkonomiske forskningsmiljøene i Norge nok en gang invitere til nasjonal helseøkonomikonferanse.

Operataket i Oslo, byen speiler seg i refleksjonen fra operabygget. På høgre side av bilde er det lagt inn informasjon om EUHEA-konferansen: dato, tid og tema.
Tid og sted: 5. juli 2022 10:008. juli 2022 17:00, Oslo

Welcome to the EuHEA Conference 2022! ‘Health economics for sustainable welfare systems’