Prøveforelesning: Inger Johansen

Cand.med. Inger Johansen ved Institutt for helse og samfunn holder prøveforelesning over oppgitt emne: Å fremme selvbestemmelse under rehabilitering av eldre - spiller det noen rolle og hvordan kan det gjøres?

Disputas

Se disputasen

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 16. mai 2013 11:12