Prøveforelesning: Rigmor Einang Alnes

Cand.polit. Rigmor Einang Alnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personsentrert omsorg. Presentasjon og drøfting av grunnlag og kriterier for denne tilnærmingen i demensomsorgen.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 17. okt. 2014 11:24