Prøveforelesning: Marit Erna Austeng

Cand.med. Marit Erna Austeng ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tonsillektomi og adenoidektomi. Effekt på sekretorisk otitis media og søvnapne

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 13. juni 2014 10:31 - Sist endret 11. feb. 2022 13:26